Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2014

 

 

 

 

Poskytnutie dotácie DPO SR na rok 2014

 

 

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2015

 
 

 

Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na rok 2015

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2016

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stakčín na rok 2017

Zmluva na rok 2017 1.pdf (66573)
Zmluva na rok 2017 2.pdf (68907)