Novinky

Stanovy DHZ 2014 (Návrh)

S T A N O V Y Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Bratislava   PREAMBULA Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti,...
Celý článok

Hasenie lesných požiarov

MINISTERSTVO VNÚTRA SR  - PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov  METODICKÝ LIST č. 70  Téma: Lesné požiare Počet strán: 3    I.  Charakteristika  1. Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií...
Celý článok